HTMLโครงการหมู่บ้านเห็ด

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-wHslOXkNLuU/VV_rbQ0UTjI/AAAAAAAALSo/VZeCOfuNt9I/s1600/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25232.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="443" src="http://3.bp.blogspot.com/-wHslOXkNLuU/VV_rbQ0UTjI/AAAAAAAALSo/VZeCOfuNt9I/s640/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25232.jpg" width="640" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><u>แนวคิดโครงการหมู่บ้านเห็ด</u></span><br />
<span style="font-size: large;"><u><br /></u></span>
<b>"สร้างอาชีพ สร้างเงิน สร้างรายได้ "</b> ผมได้ยินคำพูดสวยๆอย่างนี้กับผู้บริหารบ้านเมืองมานับครั้งไม่ถ้วน มีหลายโครงการไปแจกชาวบ้าน แต่แล้วก็ไปไม่รอด เพราะแนวคิดเพียงเท่านี้ไม่พอสำหรับชาวบ้าน <b>"ก็ของฟรี..มาแจกชอบไม่ชอบก็รับไว้ก่อน" </b>มันต้องเพิ่มอีกคำคือ&nbsp;<span style="font-size: large; font-weight: bold;">"ต้องยั่งยืน" </span><span style="font-size: large;">ครับ</span>ยอมรับว่ายากแต่ทำได้ เพียงแต่เราต้องเปลี่ยนแนวคิดที่จะช่วยชาวบ้านจาก<b> "ของฟรีๆ" เป็นต้องเรียนรู้ ชอบเอง ทำเป็น &nbsp;เปิดใจรับเทคโนโลยี ตรงนี้แหละที่ยั่งยืน</b><br />
<b><br /></b>
<b>เรื่องตลาด ...</b>ผมไม่เขื่อว่า แม้นเราสามารถทำผลผลิตทางเกษตรออกทุกวัน ดี สด ใหม่แล้วเราจะรวยได้ ในเมื่อแนวคิดนี้คือ&nbsp;<b>&nbsp;ล้านเกษตรกร ขายให้เพียง 1คนในตลาด&nbsp;</b>แค่นึกก็เจ้งแล้วทั้งประเทศ แต่ถ้าคิดว่า <b>57ล้านคน มาซื้อเพียง 1คนในตลาดล่ะ&nbsp;</b>ตรงนี้เท่าไรก็ไม่พอ ในอณาคตอันใกล้ไม่เกิน<b>&nbsp;ปี2560</b> ตลาดจะเปลี่ยนเป็นขายแบบ <b>Online กันทั้งโลก&nbsp;</b>เกษตรกรต้องเป็นและต้องเรียนรู้ <b>ผมว่าเป็นโชคของเราแล้ว </b>ตลาดแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินทุน ไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหน รวยกี่แสนล้าน ไม่ช่วยมากนักในตลาดนี้ เราวัดกันที่ <b style="font-size: x-large;">สมอง </b>ทุกอย่างเท่าเทียมกันในตลาดแบบนี้ &nbsp;<b>รัฐบาลเดินถูกทางแล้วเรื่อง Digital Economy</b>&nbsp; แต่เราต้องใช้เป็น &nbsp;Digital Marketing ต่อยอด ...<b>นี้แหละพวกเราบ้านเห็ด..วิศวะทำเกษตร...</b><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><u>การผลักดันแนวคิดสู่องกรรัฐฯ</u></span></div>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="font-size: x-large;"><u><br /></u></span></b></div>
<span style="font-size: large;"><u>ตอนที่1</u></span>.เสนอแนะการนำเสนอโครงการรหมู่บ้านเห็ด &nbsp;ให้กับหน่วยราชการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง &nbsp;ให้ยอมรับและเห็นประโยชน์หมู่ของบ้านเห็ด &nbsp;สามารถทำประโยชน์แก่ชมุชน อย่างยั่งยืน<br />
<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/636IUb3nwxM?rel=0" width="420"></iframe><br />
<span style="font-size: large;"><u>ตอนที่2</u>&nbsp;</span>แนวคิด"ทำอย่างไรให้หมู่บ้านเห็ดเป็นตลาด ให้คนอยากมาจับจ่ายจากทั่วประเทศ &nbsp; แทนที่จะผลิตเห็ดแล้วไปขายให้ตลาด(อย่างเดิมๆ) &nbsp;แล้วยังสามารถทำเงินได้หลักล้าน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างถาวร<br />
<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Mq0Auvw45J8?rel=0" width="420"></iframe><br />
<span style="color: black;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-_CexkXJdZ5Y/UMrr3wchEbI/AAAAAAAAC_Y/f1eB_LR6BAY/s1600/my_qrcode.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">ติดต่อ ศูนย์เรียรู้บ้านเห็ดกว่า 100สาขาทั่วประเทศ &nbsp;หรือ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด(สำนักงานใหญ่) โดย &nbsp;อาจารย์ ทวียศ ศรีสกุลเมฆี Tel 081-441-9642, www.banhed.com, www.facebook.com/banhed1</a>&nbsp;Line ID: 081 441 9642&nbsp;</span><br />
<span style="color: black;"><br /></span>
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="color: black; font-size: large;"><b><u>โ</u></b><u><b>รงเห็ดอัตโนมัติ ขนาด 240ซม.x 240ซม.x 250ซม.</b></u></span></div>
<span style="color: black; font-size: large;"><br /></span>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://banhed1.blogspot.com/p/blog-page_17.html" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-ko4HEEK9BSE/VWAfeH98-bI/AAAAAAAALS4/kXy7HTF95t4/s320/Picture%2B399.jpg" title="โรงเห็ดอัตโนมัติ 1000ก้อน" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ดูรายละเอียดโรงเห็ดอัตโนมัติ..คลิกที่ภาพนี้เลย</td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: large;"><b>----------------------------------------------------------------------------</b></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;">เฉพาะสาขาบ้านเห็ด</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-uvC-P-TojX0/VWBJ88S8Q8I/AAAAAAAALUA/dbrOmo5KxaE/s1600/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="72" src="http://4.bp.blogspot.com/-uvC-P-TojX0/VWBJ88S8Q8I/AAAAAAAALUA/dbrOmo5KxaE/s320/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><b><br /></b></span>

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น