25570724

โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ ขนาด 1000ก้อน

การเพาะเห็ดให้ได้ราคา ต้องมองที่คุณภาพของดอก และผลผลิตดอกต่อวัน ต้องควบคุมได้ แนวคิดที่ทำโรงเห็ด ขนาดเล็ก แต่มากโรงคือการตอบโจทย์ทั้งหมด ดูการติดตั้งผ่าน YouTube กันเลย..
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น