25550902

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ดในแบบ บ้านเห็ด

สำหรับทุกท่านที่สนใจ/ลูกศิษย์ทุกรุ่น  ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด อย่างในหลักสูตรการเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ ของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมล่างนี้
ชุดเขี่ยเชื้อประกอบด้วย

  1. ตะเกียง แอลกอฮอร์ 1ชุด
  2. สเปรย์ฉีดแอลกอฮอร์ไว้ล้างมือ 1อัน
  3. แก้วน้ำ 2ใบ สำหรับแช่เครื่องมือ และเติมน้ำเปล่าป้องกันไฟติดในแก้วแช่เครื่องมือ 2ใบ
  4. ขวดใส่สำลี 1 ขวด
  5. พวงพริกป้องกันแก้วคว่ำในตู้เขี่ย 1อัน
  6. ผ้าขนหนูชุบน้ำใช้ป้องกัน เหตุไฟไหม้ 1ผืน
  7. เข็มเขี่ยเชื้อ ตรงและงอ อย่างล่ะ  1 เล่ม
  8. มีดผ่าตัด พร้อมใบ 1 ชุด
  9. คีมปากตรง 
  10. เข็มและไซลิ้งค์ ใช้ทำเชื้อน้ำ