25640331

"อบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ" รุ่น99 วันเสาร์ที่20/1/2561อบรมเห็ดในหลักสูตร "อบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ" หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ใช้เวลาเพียง1วัน โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำเห็ดได้ ครบวงจรที่สุด..ทั้งเขี่ยเชื้อในอาหารวุ้น/ขยายเชื้อในเม็ดข้าวฟ่าง/เพาะเชื้อ/ทำก้อนเห็ด...ทั้งทำเห็ดออกนอกฤดูและเครื่องมือเพาะเห็ด..ที่เดียวในประเทศไทย..ก็ผมเป็นวิศวกรนี่ครับ
มีอะไร???ในการอบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ

  1. สอนทำอาหารวุ้น PDA และ RDA(คิดค้นโดยบ้านเห็ด)/ทำอาหารในเมล็ดข้าวฟาง/ข้าวโพด หรือข้าวเปลือก/ทำก้อนเชื้อเห็ด/เขี่ยเชื้อในอาหารวุ้น ในตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ/ขยายเชื้อในอาหารข้าวฯ และทำเชื้อน้ำ/ต่อเชื้อลงก้อนเชื้อเห็ด 
  2. สอนให้ทำอุปกรณ์ในการเพาะเชื้อเห็ดได้เอง เช่นตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ/โรงเห็ดอัตโนมัติ/อุปกรณ์ให้ความชื้นเห็ดยูเล็ม/หม้อนึ่งโคตรร้อน (ใช้แทนหม้อแรงดันและหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด) และสามารถนำความรู้ไปผลิตจำหน่ายเองได้เลย ทั้งที่เป็นสิทธิบัตรบ้านเห็ด มูลค้ากว่า100ล้านบาทครับ..เอาไปเลย..
  3. แนวคิด"เกษตรต้องทำแล้วรวย" ที่ถูกแทรกในหลักสูตรทำให้ปัจจุบันบ้านเห็ดมีสาขากว่า100สาขาในประเทศ และทำให้ผู้ที่เข้าอบรมมีมุมมองได้ไกลกว่า แน่ใจหรือ??การเพาะดอกเห็ดขายตลาดเพียงอย่างเดียว และจะรวย???? คลิกที่ภาพล่างนี้ครับ เราคิดไปไกลกว่า...
กว่า95 รุ่นที่ผ่านการอบรมในคุณภาพ บ้านเห็ด เป็นหลักประกันการอบรมเห็ดเป็นอาชีพได้จริง ในเวลาเพียง1วัน (ภาคปฎิบัติ) ตั้งแต่ 8.00-18.00น. 
 ต้องการรายละเอียด คลิกที่ภาพด้านบนนี้ หรือ สมัครโดยตรงที่ Tel/Line ID 0631149642